צור קשר

02-5349757/6/5

--------------

ראש המועצה - יורם שמעון

[email protected]

מנכ"ל המועצה - תמיר פרץ

[email protected] 

מינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט- יואב שור

02-5348514/5

משאבי אנוש

02-5348535

הנדסה - לאה סבן

[email protected]

02-5348508/9

תפעול - חיים כהן

[email protected]

02-5348516/7

גזברות - יוסי גרשוני

[email protected]

02-5348506/7

גביה - נורית כהן

[email protected]

02-5348544

הנהלת חשבונות - יהודית שמעון

[email protected]

02-5348533 

שירותים חברתיים - ורדה בן-חורין

[email protected]

02-5349781

ביטחון - גדעון כהן

[email protected]

02-5348579

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים